พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

                ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๕ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายยาลักษณ์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จากนั้นพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูปและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกวดน้ำ ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมใจมาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๘ รูป บริเวณลานไทร หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙