พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

              ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.ที่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ทั้งนี้ ก่อนประกอบพิธีอย่างเป็นทางการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ กว่า ๘๐ หน่วยงาน/องค์กร ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน เพื่อเฉลิม พระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙