โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

                 ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ เรือนจำเรือนจำกลางสมุทรสงคราม โดยมีนางสรินยา สิงห์ธวัช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดฯ ร่วมงาน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย /ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ต้องขังหญิง จำนวน ๑๙๐ คน ในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง มาดำเนินการโดยจัดตั้งเป็นโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ และผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ มาดูแลโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเป็นประจำ และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ใช้จ่ายในโครงการฯ ตลอดมา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙