พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารให้สุนัขจรจัดสถานสงเคราะห์สัตว์

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัข ทรงเลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมอบให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนก สัตวบาลในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด เป็นอาหารสุนัข ๙๐ กระสอบ และอาหารแมว ๑๐ กระสอบ ณ โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

เพื่อนำมอบให้กับนางสาววันดี มุ่งเขม็น เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้การต้อนรับ และกล่าวถวายอาศิรวาทถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น นางสาววันดี มุ่งเขม็น สถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ ของตนเอง และมีความยินดีและเต็มใจที่จะถวายงานดูแลสัตว์ ในสถานสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งมี สุนัขเพศผู้ ๒๐ ตัว เพศเมีย ๙๐ ตัว แมวเพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ ตัว บนเนื้อที่ ๕ ไร่ ของนายอุทัย ดำรงธรรม เจ้าของพื้นที่ให้เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัดเหล่านี้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ขอได้โปรดมิต้องทรงเป็นกังวลและห่วงใย ซึ่งนางสาววันดีฯ จะสนองพระประสงค์นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นพลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว พร้อมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์สัตว์ของนางสาววันดี มุ่งเขม็น หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ได้นำคุณโบตัน สุนัขทรงเลี้ยงเดินทางมาร่วมมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ๑ สุนัขด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙