คณะเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี

                   ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี พร้อมมอบกระเช้าของเยี่ยมและเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้กับครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวจำนวน ๓ ราย 

 

ดังนี้ ๑.นางเอี้ยง จันทร์พรหม อายุ ๑๐๐ ปี ต.บางแก้ว อ. เมืองฯ  ๒.นางพรม ศรีโหร  อายุ ๑๐๐ ปี ต .คลองเขิน อ.เมือง ฯ  ๓.นายถ้ำ ทองกลั่น อายุ ๑๐๐ ปี ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเดิน(walker) ซึ่งบริจาคโดย นายจอมพงษ์ ภู่พัฒนากุล อดีตอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กับนางเอี้ยง ด้วยสำหรับนายถ้ำ สนง พัฒนาสังคมฯ ได้ส่งมอบรถเข็น (wheel chair) ซึ่งบริจาคโดยครอบครัวอินทะนิล ให้นายถ้ำ ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ






กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙