การประชุมการเตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

              ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดฯ ได้รับแจ้งจากวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และจัดสร้างเจดีย์ขึ้นบริเวณ ชั้น ๔ ของอาคาร โดยใช้ชื่อเจดีย์ว่า “พระเพชรสมุทรเจดีย์” และได้ขอพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาประดิษฐานใน “พระเพชรสมุทรเจดีย์” ดังกล่าว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จึงกำหนดจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยจัดริ้วขบวนนำพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนรถบุปผชาติแห่ออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอัญเชิญและร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยแต่งกายชุดสุภาพสีขาว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙