พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๕ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐานบนรถบุปผชาติ จากหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เคลื่อนขบวนแห่ไปยังพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ 

 

เมื่อขบวนรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เคลื่อนขบวนถึงวัดเพชรสมุทรวรวิหารแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นำส่งให้นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส นำพระบรมสารีริกธาตุเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ โดยมีขบวนกลองยาวนำแห่ เสร็จแล้วนำไปวางไว้ที่แท่นวางพระบรมสารีริกธาตุ ในพระอุโบสถ ต่อจากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องสักการะ พระเทพสมุทรโมลี เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล 

จากนั้น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวคำถวายพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพระเทพสมุทรโมลี เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 

พระเทพสมุทรโมลี ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ต่อจากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต.

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙