โครงการรักษ์แม่กลอง

                 ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการรักษ์แม่กลอง โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงาน และมี นาย พิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการ ที่คลองรางน้ำผึ้ง หมู่ ๔ ตำบลดอนมโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                โดยได้ตระหนักดีว่าทุกวันนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมนับวันจะเพิ่มปัญหามากขึ้น และจังหวัดสมุทรสงครามเองยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ในอันดับต้นๆ มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดโครงการรักษ์แม่กลอง ภายใต้ชื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมเกล้าเป็นพระราชกุศล และเป็นการฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลองให้กลับมาสวนงาม จากการร่วมมือทุกภาคส่วนของจังหวัด ทั้งยังเป็นการไม่ให้ลำคลองตื้นเขิน เป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นจิตสาธารณะจิตที่สร้างสรรค์เป็นกุศล มุ่งทำประโยชน์ในสังคมให้กับประชาชนตามแนวพระรชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เราทำความดีด้วยหัวใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙