พิธีมอบบ้านตามโครงการรวมน้ำใจ สร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา

                ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการรวมน้ำใจ สร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ให้กับ นาง ประยงค์ วงษ์สมบรูณ์ ๓/๔หมู่ ๕ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ร่วมมอบบ้าน ซึ่งการก่อสร้างบ้านได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากกำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ประชาชน มณฑลทหารบกที่ ๑๖ และองค์กรส่วนท้องถิ่น ทำการก่อสร้างเสร็จสิ้นใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มีที่อยู่อาศัยที่ถาวรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙