การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษหาสารเสพติดในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม

               ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำกำลังจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษหาสารเสพติดในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม พันตำรวจเอกชวน ชิตประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค ๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ กว่า ๙๔ นาย ได้สนธิกำลังกันเข้าตรวจค้นเพื่อปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และ สิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาหรือมีไว้ภายในเรือนจำอย่างเด็ดขาด

 

ผลจากการตรวจค้นเรือนจำกลางสมุทรสงคราม ที่มีนักโทษชาย ๑,๒๐๘ คน หญิง ๑๘๕ คน รวมทั้งหมด ๑,๓๙๓ คน และข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนกลางสมุทรสงคราม จำนวน ๖๗ คน โดยเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้น ขณะที่นักโทษกำลังหลับอยู่ พร้อมกับปลุกนักโทษทั้งหมด และ ให้ทั้งหมดเดินเรียงแถวออกมารวมตัวกันที่ลานรวมตัวแล้วจัดกำลังทั้งหมดเข้าตรวจค้นตามโรงนอน ตู้เก็บของ โดยจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งต้องห้ามแต่อย่างใด

ทางด้านนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากการจู่โจมตรวจค้นในครั้งนี้ เป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ที่ ให้เรือนจำ และ ทัณฑสถาน ทุกแห่ง ดำเนินการปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และ สิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ไม่ให้มีการลักลอบเข้ามา หรือมีไว้ภายในเรือนจำอย่างเด็ดขาด โดยปกติทางเรือนจำได้มีการจู่โจมค้นเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม ผู้ที่จะกระทำการที่ผิดระเบียบของเรือนจำกลางสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙