สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญชาวสมุทรสงคราม เข้าชมฟรีตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

               ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา มอบหมายให้ นายณพลกิตตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนนงนุชพัทยาและนายชยุต แสนจันทร์กุล เรสซิเด้นซ์ เมเนเจอร์ เข้าพบ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ,ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ และนางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม เข้าร่วมด้วย 

 

ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการ“เปิดสวรรค์บนดินเที่ยวฟรี ๑ เดือน ๑ จังหวัด ” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่บัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาได้ฟรีในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอดทั้งเดือน เพื่อชมการตกแต่งสวนแบบต่างๆ ด้วยฝีมือคนไทย ซึ่งชนะเลิศการประกวดระดับนานาชาติ มาแล้ว และเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุนสวนนงนุชพัทยา อย่างต่อเนื่อง พร้อมสนองนโยบายรัฐบาล “ไทยเที่ยวไทย” ใช้ของไทย เม็ดเงินหมุนเวียนในเมืองไทย และในท้องถิ่น ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ ซึ่งในปัจจุบันสวนนงนุชพัทยา ได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ 

โดยเฉพาะ โดยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สวนนงนุชพัทยาได้ส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องจังหวัดภาคกลางคือสมุทรสงคราม สำหรับสวนลอยฟ้า บนสวรรค์บนดิน” หนึ่งเดียวในโลก อีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยว ในการรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามาเที่ยวชมความแปลกใหม่ที่ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นภายในสวน นงนุชพัทยา มีถึง ๒๐ สวน ในพื้นที่กว่า ๑,๗๐๐ ไร่ สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศในการบอกเล่าสิ่งดีๆ ในเขตภาคตะวันออก ได้อย่างไม่อายใครในโลกนี้ เข้าชมสวนฟรีตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นจะเที่ยวกี่รอบก็ได้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙