งานประเพณีตักบาตรขนมครกและน้ำตาลทราย

                ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๐ น. ที่วัดแก่นจันทน์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรขนมครกและน้ำตาลทราย โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมมีนายณัฎภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมและวัดแก่นจันทน์เจริญ จัดขึ้นทุกวันขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๑๐ ทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยสมัยพุทธกาลที่สืบทอดมาเกือบ ๑๐๐ ปีซึ่งเหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม ในงานมีชาวบ้านทยอยกันออกมาช่วยกันโม่แป้ง ขุดมะพร้าว คั้นกะทิ เพื่อทำขนมครกสูตรโบราณ ซึ่งมีเพียงแป้งข้าวเจ้า กะทิจากมะพร้าว เกลือป่น และต้นหอมหั่นชิ้นเล็กๆโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมของขนมครก โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมกันหยอดและแคะขนมครกจากเตาเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ขนมครกและน้ำตาลทรายจำนวนมากที่ได้จากการทำบุญตักบาตรของชาวบ้าน ที่เหลือจากพระฉันแล้ว ส่วนหนึ่งทางวัดจะแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่มาร่วมบุญนำกลับบ้านแจกลูกหลานกิน และอีกส่วนหนึ่งก็นำไปถวายวัดใกล้เคียง ขณะที่เงินที่ได้จากการขายขนมครกชาวบ้านก็จะถวายให้กับทางวัดเพื่อนำไปพัฒนาวัดต่อไป ส่วนความเป็นมาประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครก ตามพุทธประวัติมีที่มาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมบทภาคที่ ๒ เรื่อง “โกสิยะเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ถี่เหนี่ยว”โดยมีใจความโดยสรุปว่า พระองค์ต้องการสั่งสอนเศรษฐีคนหนึ่งที่มีนิสัยตระหนี่ถี่เหนียวแม้ว่าฐานะทางครอบครัวจะร่ำรวยก็ตาม เช่นวันหนึ่งเศรษฐีเห็นยาจกคนหนึ่งกำลังกินขนมครกจึงเกิดความอยากจะกินบ้าง แต่ด้วยความที่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวจึงยอมอดกลั้นความอยากกินนั้นไว้ เพราะเกรงว่าการซื้อหรือทำขนมกินจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทอง ครั้นเมื่อภรรยาทราบว่าสามีอยากกินขนมครกจึงแอบทำขนมครกโดยไม่ให้ใครรู้เพื่อจะได้ให้สามีกินเพียงคนเดียว ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่อง จึงตรัสให้พระโมคคัลลานะ เดินทางไปอบรมสั่งสอนเศรษฐีผู้นี้ด้วยการแสดงพระธรรมของพระรัตนตรัยทั้งสามพร้อมแสดงผลทาน ซึ่งเมื่อเศรษฐีได้ฟังก็มีจิตเลื่อมใสขึ้นมาทันที และตั้งแต่บัดนั้นเศรษฐีคนนี้ก็เปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน และมั่นทำบุญให้ทานเป็นกิจวัตร

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙