อัญเชิญสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ ๑๑๑ ปีและมอบเครื่องเขียนฯ

             ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นผู้อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมแก่นางโรย คำพาที อายุ ๑๑๑ปี ณ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยนางโรย เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นชาวตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

แต่งงานกับนายวิเชียร ตรงมา ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว มีบุตร- ธิดา จำนวน ๓ คน ยังมีชีวิตอยู่ นางโรย มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ชอบไปวัดทำบุญ ชอบกินอาหารแบบไทยๆ อาทิ เช่น น้ำพริก ผักต้ม ปลาทู กับข้าวสวย ไม่ชอบกินขนมหวาน เดิมประกอบอาชีพ ทำประมงพื้นบ้าน มีสุภาพแข็งแรงและ ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเดินได้ ทานข้าวเองได้ อาบน้ำเองได้ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓๐๐ บาท เป็นที่เคารพและนับถือของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

จากนั้น พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ บ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๖๒ คน และอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕ ชุด พร้อมตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานพร้อมแจกอาหารแก่นักเรียน และเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน พร้อมทั้งสินค้าOTOP ของดีสมุทรสงคราม ที่มาให้บริการแก่นักเรียนในครั้งนี้ โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษา ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้การต้อนรับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บางแก้ว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๒๔๒ คน มีบุคลากร ๑๔ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙