ชมรมกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับอำเภอบางคนที ช่วยซับน้ำตาชาวอีสาน

                ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าตลาดน้ำบางน้อยริมถนนสาย อัมพวา –บางนกแขวก อ.บางคนที ได้มีการตั้งศูนย์รับบริจาค สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมชาวอีสาน โดยมีนายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายราเชน อินทรโชคิ ประธาน ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำผู้นำทีองที่ องค์กรส่วนท้องถิ่น อบต เทศบาล และอำเภอร่วมการรับบริจาคที่ศูนย์แห่งนี้ด้วยตนเอง และได้นำข้าราชการลูกจ้างออกมาช่วยรับสิ่งของจากผู้ที่นำมาบริจาค การขอรับบริจาคจะขอเป็นข้าวสารอาหารแห้ง และเงิน ส่วนเสื้อผ้าจะไม่ขอรับเนื่องจากจะเป็นการดูแลรักษาส่งต่อยากลำบากและเสียหาย นับว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยจากผู้ที่ร่วมบริจาคและวันนี้ทั้งวันมีผู้ใจบุญ มาบริจาคอย่างต่อเนื่อง ส่วนสิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะนำส่งทางไปรษณีย์ อ.บางคนทีทันทีเมื่อปิดรับบริจาค และต้องขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาก็ได้ร่วมบุญบริจาคในครั้งนี้ด้วย เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙