ปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรตลาดนัด ลดความเสี่ยง

                 ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางนกแขวก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่บริเวณตลาดนัดวัดคริสต์ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที เพื่อดำเนินการตามมาตรการในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์ และแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ของผู้จำหน่ายเนื้อสุกร พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกา การแพร่กระจายของโรค ผลกระทบในวงกว้างหากเกิดโรค ลักษณะรอยโรคของเนื้อสุกร และสื่อสารต่อผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ โรคนี้ไม่ติดต่อสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจการผลิตสุกรที่ปลอดภัยของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙