การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

             ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมีนายวีรัส ประเศรษโฐ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น ๓ ระยะ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ระยะทาง ๖.๒ กิโลเมตร และระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร จุดเริ่มต้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สนใจสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓๖ แห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม ค่าสมัคร คนละ ๔๕๐ บาท ค่าเสื้อและเหรียญ สำหรับนักเรียน คนละ ๒๐๐ บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๗๑๑๘๙๓ ในวันและเวลาราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙