การแถลงข่าวเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโถง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าวเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อุทยาน ร.๒ และ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา ชมการลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กระทง กลางแม่น้ำแม่กลอง เวลา ๑๙.๐๐ น. ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙