ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทุ่งหิน

             ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพล.ต.ต.ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน. จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านทุ่งหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทุ่งหิน บนเนื้อที่ ๒,๖๒๓ ไร่ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งปี ๒๕๖๑ 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการทุ่งหินนี้เป็นโครงการที่สำคัญของจังหวัด เพื่อต้องการให้เป็นสถานที่แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ด้านการอุปโภคบริโภค ลักษณะป้องกันปัญหาด้านอุทกภัย น้ำหลาก ซึ่งได้เข้ามาดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๑ และต่อเนื่องปี ๒๕๖๒ โดยโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามจัดทำคันดินระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร แต่พบปัญหาที่พบทำให้หยุดการทำงานไปชั่วขณะเนื่องจากโครงสร้างดินทรุดตัว ติดไม่สามารถยึดติดกันได้เกิดการสไลด์ตัว ต้องมาทบทวนปรับแผนและทดสอบสภาพดินพร้อมปรับโครงสร้างใหม่ ขณะนี้ได้ข้อยุติแล้ว ทางสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัด จะเข้ามาดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ ส่วนทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้ามาดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าไว้ส่วนหนึ่งแล้วต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากมีปัญหาเรื่องคันดิน เมื่อทางชลประทานเข้ามาดำเนินงานทางการไฟฟ้าก็จะเริ่มทำงานด้วยเช่นกัน คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ แน่นอน ก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง ๖ - ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากนั้นคงต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ โดยรอบบริเวณทำเป็นสวนพักผ่อนไปด้วย นับว่าเมื่อโครงการดังกล่าวสำเร็จแล้ว ชาวสมุทรสงครามจะได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน.

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙