รณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ ตลาดน้ำท่าคา และตลาดน้ำบางน้อย

                     ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ,นายวีรัส ประเศรษโฐ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเดินรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปและขยะพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา  และบริเวณตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที 

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่วนราชการ หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ให้เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าหรือวัสดุอื่นๆ ทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมถึงเพื่อลดปริมาณขยะทั่วไป ซึ่งมีขยะพลาสติกรวมอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ กิจกรรมภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพื่อให้เมืองแม่กลองเป็น เมืองแห่งความสุข

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙