พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒

               ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง.ผอ.รมน.จังหวัด นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการ กองลูกเสือ เนตรนารี จำนวนมากเข้าร่วมพิธี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙