การประชุมคณะทำงานด้านการกำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างสะสมในคลองและบริเวณหน้าประตูน้ำ

                   ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานสมุทรสงคราม นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการกำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างสะสมในคลองและบริเวณหน้าประตูน้ำ ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะทำงานด้านการกำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างในคลองและบริเวณหน้าประตูน้ำ

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภออัมพวา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และ นายปัญญา โตกทอง ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการกำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างสะสมในคลองและบริเวณหน้าประตูน้ำ ในลำคลอง วัดประดู่ ตลอดจนแหล่งน้ำสาธารณะใกล้เคียงอย่างเป็นระบบ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙