โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                   ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนดรุณากูล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ๖ ของโรงเรียนดรุณานุกูล จำนวน ๓๓๗ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ด้วยการปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ซึ่งมี พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม ,ผู้บริหารสถานศึกษา , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙