พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณชายทะเลสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอเมืองสมุทรสงครามนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัด กล่าวรายงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในการปล่อยพันธ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ตัว และมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงนำไปปล่อยในพื้นที่จำนวน ๔ แห่ง มีนายวิรัส ประเศรษโฐ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙