โครงการจัดเก็บขยะทะเลพร้อมมอบธงติดเรือตามโครงการ

            ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการจัดเก็บขยะทะเลพร้อมมอบธงติดเรือตามโครงการ ณ บริเวณหน้าตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

เรื่องการจัดเก็บขยะในทะเลโดยชาวประมงว่ามีมานานแล้ว เริ่มจากชาวประมงจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม แบบต่างคนต่างทำ ต่อมาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการกำจัดขยะในทะเลอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาขยะที่มีอยู่ในทะเลซึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙