พิธีมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒

                   ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้โชคดี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้น นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๔ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙