รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยตรวจสอบเส้นทางรับเสด็จ เริ่มจากจุดเริ่มต้นเข้าเขตจังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณ ด่านชั่งน้ำหนัก ถนนพระราม ๒ ,โรงแรมนาราคอร์ด ถนนพระราม ๒ บริเวณวัด อัม พวันเจติยาราม และบริเวณ อุทยาน ร ๒

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙