ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมชมการทำส้มโอแปลงใหญ่ของเกษตรกร

            ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่พร้อมด้วย นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรจังหวัดฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ สวนถนอมจิตร บุตรราช ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที เพื่อเยี่ยมชมการทำส้มโอแปลงใหญ่ของเกษตรกร ที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าของส้มโอ ด้วยการทำส้มโอสีทอง

นอกจากนี้ชาวสวนยังมีการรวมกลุ่มกันผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพ ความพิเศษของชาวสวนกลุ่มนี้คือนอกจากผลิต ส้มโอได้คุณภาพตามที่ต้องการแล้วนั้น ยังเพิ่มมูลค่าด้วยการห่อผล ทำให้ผิวส้มโอมีสีเหลืองทอง ตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ อย่างตรุษจีน สารทจีน เนื่องจากส้มโอสีทองเป็น ๑ ในผลไม้มงคลที่คนไทยเชื้อสายจีนนำมากราบไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน และเทศกาลสำคัญ ๆ ในราคาลูกละ ๓๐๐ บาท แต่ละลูกน้ำหนักประมาณ ๒ กิโลกรัม โดยจะรับทำตามการสั่งซื้อทางออนไลน์ของลูกค้า ความโดดเด่นของส้มโอสีทองคือ กุ้งโต เนื้อมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวไม่แฉะ สีกุ้งจะเป็นสีเหลือง ที่ผ่านมามีลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙