การประชุมติดตามความก้าวหน้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น ๕ โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายเหล่ากาชาดจังหวัด, พลตำรวจฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ นายวีรัส ประเศรษโฐ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙