พิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาท - ยกช่อฟ้าอุโบสถ

          ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาท - ยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ มณฑลพิธีวัดคู้สนามจันทร์ โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในพิธี และในโอกาสนี้นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ที่ได้รางวัลของกระทรวงศึกษาธิการ คือ รางวัลมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน "ดีเด่น" ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒

โดยมีนายเอกลักษณ์ ขาวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ นำการเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ม.๓ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙