การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

           ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙