กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

         ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๑ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดจำนวน ๒ ราย มอบประกาศเกียรติคุณแก่ อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ราย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ ตำบลละ ๑ ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๓๓ ครัวเรือน

 

นอกจากนี้ นายวีระ ทับทิมทอง นายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้นำในการกล่าวปฏิญาณตนเพื่อสืบสานต่อพระราชปณิธาน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อช./ผู้นำ อช. และประชาชนชาวตำบลแหลมใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า ๒๐๐ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙