พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่วัดบางคณฑีใน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที พระสมุทรธรรมคณี ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ,นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที , นายสมบัติ พิมพ์สอนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙