รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนมณฑลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นคณะนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

                 ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ร้านโอฬาร สมุทรสงคราม นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนมณฑลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นคณะนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ คณะนาฏศิลป์,นครปักกิ่ง ,คณะนักแสดงจากมณฑลเหอหนาน,มนฑลจี๋หลิน, มณฑลเจียงซี, มณฑลซานซี และเขตปกครองตนเองมองโกเลีย จำนวน ๑๕๖ คน ในการฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ ๑๕ ปี ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนและในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีการสถาปนาการท่อเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมรุ่นสู่รุ่น โดยมีนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นายคมสันต์ สุมะนาด ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙