สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ณ บริเวณตลาดร่มหุบ

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำรวจท่องเที่ยวสมุทรสงคราม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เเละเครือข่าย อสม. ในจังหวัดสมุทรสงคราม กว่า ๑๕๐ คน ออกเดินรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ณ บริเวณตลาดร่มหุบ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ความรู้แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และป้องกันความตื่นตระหนก ของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาบริเวณตลาดร่มหุบ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ชุมชน วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙