สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ท่าเรือข้ามฟากแสงวาณิช อ.เมืองสมุทรสงคราม ท่าเรือข้ามฟากวัดบางนางลี่ใหญ่ และท่าเรือตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อาจปนเปื้อนบริเวณท่าเรือ และในพื้นที่เรือโดยสาร สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดทำให้เกิดปอดอักเสบในหลายประเทศ การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสัมผัสหรือรับเชื้อจากผู้ป่วย และยึดหลักสุขาภิบาล ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙