กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Clean ณ บริเวณวัดช่องลม

           ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Clean เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงคราม “เมืองแห่งความสุข” City of Happiness ณ บริเวณวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น พร้อมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จากนั้นปล่อยแถวเพื่อร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณถนนสมุทรสงคราม – บางแพ สองข้างทาง สิ้นสุดตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙