สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

           ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานในอุโบสถแล้วทรงพระดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

 

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินเข้ามูลนิธิฯ

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมช้อนไข่ปลาทู ร้านกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม, แสดงผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการในพระราชดำริ ชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้ง ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงโขน โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ศิลปินแห่งชาติ และกรมศิลปากร

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙