ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานประกอบการผลิตถ่านอัดแท่ง

           ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานประกอบการผลิตถ่านอัดแท่ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมี นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกให้การต้อนรับและรายงานผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากสถานประกอบการแห่งนี้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙