การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

                ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวนิภา ก้อนทอง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙