การแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

           ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙