การประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมและแยกกลุ่มภารกิจการสัมมนา ตามหัวข้อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๙ ด้านโรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส เมืองพัทยา โดยมีพล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖ -๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวม ๙๔ หน่วยงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙