การประชุมเพื่อนำเสนอผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

        ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการนำเสนอผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมคุ้มดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ผลจากการลงพื้นที่ฝึกการตรวจราชการแบบบูรณาการและประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของผู้ตรวจกระทรวงต่าง ๆ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙