กิจกรรมเก็บขยะ ในโครงการพายเรือเพื่อแม่กลอง ๓๖๖ คลอง ครั้งที่ ๑

          ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ในโครงการพายเรือเพื่อแม่กลอง ๓๖๖ คลอง ครั้งที่ ๑ โดยมีนางสาวอรวรรณ โอทอง และนายเจริญ โอทอง คู่รักนักปั่นจักรยาน กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองสมุทรสงคราม รวมทั้งจิตอาสานักพายเรือ พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงคราม ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ชาวสมุทรสงคราม และคนไทย สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชน

คนท้องถิ่นทุกพื้นที่ได้ร่วมรณรงค์เก็บขยะด้วยการ “ลงมือทำ” เพื่อให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายสำรวย กลิ่นอภัย นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีม จิตอาสากว่า ๑๐๐ คน พายเรือเก็บขยะ ในแม่น้ำแม่กลองและลำคลอง จำนวน ๖ คลอง ได้แก่ คลองบางจาก คลองบางช้าง คลองลัดตาโชติ คลองดาวดึงส์ คลองอัมพวา และคลองประชาชมชื่น โดยมีจุดเริ่มต้นพายเรือและจุดสิ้นสุด ณ วัดภุมรินทร์ กุฎีทอง รวมระยะทาง ๕ กิโลเมตร จากนั้นได้นำขยะที่เก็บได้มาคัดแยกโดยมีเทศบาลตำบลสวนหลวงดำเนินการต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙