พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันน้อมจิตทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ เนื่องในวันมาฆบูชา

          ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ศาลาการเปรียญวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเกตการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันน้อมจิตทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ เนื่องในวันมาฆบูชา

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙