เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดร่มหุบ เพื่อให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ ในการงดจอดรถทัวร์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังโรงเรียนฯ

          ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับ กอ.รมน.จว.สส. สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯ ตำรวจท่องเที่ยว นายสถานีรถไฟแม่กลอง และนายกสมาคมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตลาดร่มหุบ เพื่อให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ ในการงดจอดรถทัวร์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังโรงเรียนฯ รวมทั้งให้ลูกทัวร์ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลผสมแอลกอฮอล์ และขออย่าให้จับสัมผัสสินค้า อาหารของแม่ค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งมัคคุเทศก์ยินดีให้ความร่วมมือด้วยดี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙