ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท สหชัย ซีฟู้ด จำกัด

           ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริษัท สหชัย ซีฟู้ด จำกัด หมู่ที่ ๑ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท สหชัย ซีฟู้ด จำกัด โดยมีนายสมชัย ไกรถิ่น CEO ของบริษัท พร้อมคณะให้การต้อนรับ

บริษัท สหชัย ซีฟู้ด จำกัด เป็นสถานประกอบการแปรรูอาหาทะเล ส่งออกต่างประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรและประมง ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงครามด้านการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง และเป็นแนวทางให้การช่วยเหลือสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙