จังหวัดสมุทรสงครามให้กำลังชาวจีนให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤต

           ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า คณะพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนลงพื้นที่ตลาดร่มหุบ บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง ได้ถือป้ายให้กำลังชาวจีนให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤต แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำถึงวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙