โครงการแม่กลองแห่งความสุข “City of Happiness”

              ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการแม่กลองแห่งความสุข “City of Happiness” ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายกสุขเกษม โง้วสกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง กล่าวรายงาน พร้อมมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙