การประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมการผลิตน้ำมะพร้าวแท้สมุทรสงคราม

         ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมการผลิตน้ำมะพร้าวแท้สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ที่ปรึกษาและเกษตรกรผู้ประกอบการทำน้ำตาลมะพร้าว เข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙