การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

          ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยมีพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙